Equip

Les persones que formen inetB

L'Equip de inetB es compon de professionals especialitzats que es coordinen per realitzar projectes multidisciplinaris. Gràcies als nostres partners, podem donar un servei complet i de qualitat, amb la confiança de l'experiència acumulada.

Els professionals

  • Mireia Ravell Padial
    Sales Manager and Human Resources

    Generació activa de contactes professionals, recerca de sinergies, explotació d'oportunitats a través de xarxes socials i redacció de procediments i pla de màrqueting. Planificació, reclutament i selecció de personal, política salarial, formació i desenvolupament dels RRHH i relacions laborals.

  • Jordi Berges Viñals
    Project Manager

    Gestió de projectes. Anàlisi i desenvolupament d'aplicacions web (especialment webs basades en Drupal). Integració de dissenys en html / css / javascript. Desenvolupament d'aplicacions mòbils amb PhoneGap. Aplicacions a mida Java, Php i Rails.